Maus ja Orlovski — muistioita rakkaudesta kaupungissa (1997)

Maus ja Orlovski — muistioita rakkaudesta kaupungissa koostui kolmesta esityksestä eri puolilla Helsinkiä keväällä 1997 ja radiokuunnelmasta 1998. Sarjan lähtökohtina oli esitys suhteina itseen, toiseen ja ympäristöön/luontoon sekä esityksen rajat. Sarjassa luovuttiin menneisyyspainotteisesta fiktiosta ja lähestyttiin esitystä aktuaalisista paikoista sekä nykyisyydestä ja tulevaisuudesta käsin. Esitykseen suhtauduttiin ekologisena yksikkönä, jonka koekenttänä toimi ruumiin ja kaupungin väliset tapahtumat, ja materiaalina orgaaninen ja epäorgaaninen aine sekä niiden vuorovaikutus. Noin vuoden kestänyt harjoitusprosessi keskittyi esiintyjän biofyysiseen kieleen lähestyen sitä esiintyjän ruumiillisen tiedon, nautinnon ja etiikan kautta. Kielen keskeisenä työkaluna ja esityksen materiaalina toimi aistihavainnot, aistimukset ja niiden kääntäminen puheeksi.

Kun I muistio alkoi, esiintyjät lähtivät kotoaan ja esityksen ajan lähestyivät kaupungin keskustan puistokatua ja siellä olevaa lasiseinäistä kahvilaa, Kappelia, jossa yleisö istui. Koko kävelymatkan ajan esiintyjät kertoivat havaintojaan ja aistimuksiaan kännyköihinsä. Kahvilassa kuului puhevirroista tehty live-miksaus, joka muodosti kaupungista erään mentaalis-lihallisen kartan.

II muistio koostui opastetusta kävelystä uudessa lähiössä Ruoholahdessa, jossa keskityttiin sisä- ja ulkopuolen kysymyksiin, sekä työryhmän kuvataiteilijan Jaakko Niemelän työhuoneella Kaapelitehtaalla pidetyistä pienistä esityksistä, joissa tarkasteltiin julkisen ja yksityisen rajapintaa.

III muistio esitettiin Luonnontieteellisen museon Eläinmuseossa, ja se tutki erilaisin kokein kaupungin yleisintä luontokappaletta, ihmistä ja sen luontoa.

Maus&Orlovski 1996&1997

 • Esiintyjät:
  Max Bremer
  Leea Klemola
  Juha Kukkonen
  Meri Nenonen
  Ursula Salo
 • Visuaalinen suunnittelu:
  Jaakko Niemelä
 • Valosuunnittelu:
  Sirje Ruohtula
 • Äänisuunnittelu:
  Jari Kauppinen
 • Graafinen suunnittelu, puvustus:
  Jari Aalto-Setälä
 • Ohjaajan assistentti:
  Marja Silde
 • Suunnittelu, teksti, ohjaus:
  Tuija Kokkonen
 • Tuottaja:
  Irmeli Kokko
 • Valokuvat:
  Sakari Viika

Tuotanto

Maus&Orlovski yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksen, Eläinmuseon, Yleisradion ja Helsinki Act -festivaalin kanssa.

Esitystä tukivat

 • Taiteen keskustoimikunta / monitaidetoimikunta
 • Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus

Esityksen flyerin teksti v.1997:

”Maus ja Orlovski on tapahtumasarja, jossa rakkaus ei ole tarinoita vaan paikkoja. Se käsittelee suhteita: ihmisen suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Se rinnastaa kehon ja kaupungin, sisätilan ja ulkotilan, esitysympäristön ja kaupunkiympäristön. Tapahtumasarjaa voi ajatella hitaana tulona toisen kasvojen eteen. Tilan luomisena, jossa toiselle avautuminen on mahdollista.” TK

Tekstejä esityksestä

 • Hanna-Leena Helavuori: ”Laumassa herkkyys tiivistyy” (Kokkosen ja Meri Nenosen haastattelu). Teatteri-lehti 6/1997.
 • Soila Lehtonen: ”Teatterin katsoja kokeilee katsomista.” Aamulehti 5.5.1997.
 • Suna Vuori: ”Maus ja Orlovski tutkii ihmisen luontoa Luonnontieteellisessä museossa. Kohtaamisia kristallikruunun alla.” HS 5.5.1997.
 • Suna Vuori: ”Maus ja Orlovskin toinen muistio: Avautumisia eräässä asunnossa.” HS 22.4.1997.
 • Suna Vuori: ”Esityksen ja esittämisen ehtoja tutkiva esitys leviää ympäri kaupunkia. Suhteita sykkivässä kaupungissa.” HS 17.4.1997.
 • Kokkonen: ”Notes About Love in the City – Maus and Orlovski.” Teatterikorkea-lehti / Act 1997.