esitykset

...

muistioesitykset

Ei-ihmisten esitys (v. 2010 lähtien)

Ei-ihmisten esitys alkoi 1.3.2010. Se on jatkuvasti käynnissä oleva, "loppumaton" esitys, jonka kesto ylittää ihmiselämän keston, ja joka tutkii esityksen ja esitysyhteiskunnan rajoja kysymällä, onko esityksellä enää ulkopuolta tai loppua. Ei-ihmisten esitys perustuu melkein kokonaan ei-ihmisten toimijuuteen, vain esityksen käsitteellinen ja institutionaalinen kehys on ihmisen tekemä. Esitys sijoittuu pohjoishelsinkiläiselle ulkoilualueelle, kaupungin korkeimmalle kohdalle, joka on viime jääkauden jälkeisen Yoldiameren muinaisranta. Ei-ihmisten esitys perustuu silleen jättämiseen: esityksen ja sen toimijoiden annetaan olla, mutta kuinka kauan? Alueen eläimet, kasvit, sään ilmiöt ja muut toimivat niin kauan kuin ihmiset sen sallivat – tai kauemmin, ihmisen jälkeen. Esitys on yksi juonne Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta -esityksestä (ks. alla v. 2010).

Kemi – muistioita puista (2022–23)

2022–23

Kemi - II muistio puista

Kiasma-teatteri /Nykytaiteenmuseo Kiasma
Ensi-ilta 9.12.2022

Tullikamari / Tampereen Teatterikesän pääohjelmisto, elokuu 2023

Kemi - muistio puista

Kemin kaupunginteatteri
Ensi-ilta 9.4.2022

Muistioita ajasta - esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille (2006— )

2014

Chronopolitics with Dogs and Plants in Hamburg

Nordwind festival/ Urban Species, Kampnagel 18.10.

Chronopolitics with Dogs and Plants in Berlin

Nordwind festival/ Urban Species, Dock 11 Eden 16.8.

Kronopolitiikkaa koirien ja kasvien kanssa Helsingissä

Tämän lajienvälisen esityksen lähtökohtana on kysymys suhteestamme ei-inhimillisiin toimijoihin - erityisesti lähimpiin kumppanilajeihimme koiraan ja kasveihin. Se keskittyy lukemisen aktiin ja tarkastelee, mitä tapahtuu ihmislukijalle, kun hänen todistajansa on muu kuin ihminen, kun tuolla todistajalla on toisenlainen vastaamisen tapa, ruumis tai varsi. Esityksen piiri laajenee koostuen ihmisistä ja muiden lajien ei-inhimillisistä toimijoista, joiden keskellä voi liikkua lajienvälisen kommunikaation ja ei-tietämisen hienovaraisella alueella.
Esitystaiteenkeskus, Suvilahti, 14.3.2014

2013

Chronopolitics with Dogs and Trees in Stanford

Tämä lajienvälinen esitys on tutkimus yöllisestä lukemisesta, mielikuvituksesta ja nukkumisesta ei-ihmisten – koirien, puiden ja muiden kasvien - seurassa. Se laajentaa esityksen piirin kollektiiviksi, joka koostuu inhimillisistä ja ei-inhimillisistä toimijoista.
Tuija Kokkonen yhteistyössä Alan Readin kanssa
Performance Studies international #19 konferenssi, Stanford University, Kalifornia

2012

A Performance with an Ocean View (and a Dog/for a Dog). Dokumentaarinen videoinstallaatio.

performance platform, body affects -festivaali, Berliini heinäkuu 2012.
http://performance-platform.de/programme/

2010–

Kronopolitiikkaa — III muistio ajasta

Loppumaton esitys alkoi 1.3.2010. Kronopolitiikkaa haarautuu ei-ihmisten esitykseen Helsingin Kivikossa ja verkkoesitykseen, jotka jatkuvat koko ajan, sekä live-esitykseen, jota toistaiseksi on esitetty maaliskuussa 2010. Esityksen lähtökohtia ovat ajatus maailmasta ilman eläimiä mutta täynnä eläinten representaatioita, vaikeutemme hahmottaa kestoa sekä kysymys, onko esityksellä enää ulkopuolta. Esiintyjinä on eri-ikäisiä ihmisiä, robottikoiria ja muita laitteita sekä luonnon olioita ja prosesseja.

2008

Esitys merinäköalalla (koiran kanssa/koiralle) — II muistio ajasta

Kahden yhteen liittyneen esityksen lähtökohtina on sää, aika, potentiaalisuus ja ei-inhimilliset kanssaesiintyjät. Ihmisesiintyjät työskentelivät ja esiintyivät pilvien, muurahaisten, puiden, kallioiden, koirien, sateen ja kymmenien tuhansien muiden kanssa. (koiran kanssa) esitettiin jääkauden jälkeisellä Yoldiameren muinaisrannalla Pohjois-Helsingissä ja (koiralle) mahdollisella tulevalla merenrannalla tavaratalon katolla Helsingin keskustassa.

2006/2007

Herra Tossavainen — I muistio ajasta

Esitys lähestyy ihmisten suhteita eläimiin ja kuolemaan käyttämällä kuvittelua, evoluutioekologian tuottamaa uutta tietoa eläimistä sekä ihmisten ja koneiden jokapäiväisiä liitoksia. Kahdessa versiossa kysyttiin, mikä on ihminen, esityksen aikakaudella, ja päädyttiin yritykseen muistaa (kadonneita) eläimiä.

Valuma-alue – muistioita vapaudesta (1999—2003)

2003

Valuma-alue – III muistio vapaudesta

2001

Valuma-alue – II muistio vapaudesta

1999

Valuma-alue – I muistio vapaudesta

Viisivuotinen projekti koostui kolmesta esityksestä, yhdestä installaatiosta ja keskustelusarjasta Nykytaiteen museon Kiasma-teatterissa. Sarjan lähtökohtina oli maantieteellinen valuma-alue, heikko toiminta, sekä teatterin ja esityksen ihmiskeskeisyyden kyseenalaistaminen.

Maus ja Orlovski – muistioita rakkaudesta kaupungissa (1997)

1997–1998

Ensimmäisen muistiosarjan kolme esitystä esitettiin eri puolilla Helsinkiä keväällä 1997 ja neljäs osa, radioteos 1998. Ne tarkastelivat esityksen rajoja sekä tapahtuman ja ekologian suhdetta ihmisen suhteina itseen, toiseen ja ympäristöön/luontoon.